MUUTOKSIA YRITYSVEROTUKSEEN VUONNA 2014

1.1.2014 astui verotuksessa voimaan merkittävä määrä lakiuudistuksia. Muutoksia tuli mm. yhteisöverokantaan, pääomantuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotukseen.

Lakimuutosten tarkoituksena on siirtää yritysverotuksen painopistettä yhtiön käyttöön jäävien tulojen verottamisesta kohti yhtiöstä nostettavien varojen verotusta.